Det går framover
Idag har Longva Maskin starta arbeidet med å fylle inne i murane. Det er lagt drenering og singla opp på utsida. Ca 800 m2 med masse må til for å få innsida av murane i rett nivå.
Her er nokre få bilder:

27/09-10
Av: Kenneth Ulla


Drenering er lagt, og singel er på plass


Fylling av masse inne i hallen


Det er laga midlertidig veg over ringmuren5 siste nyheter fra Nordøyhallen:
Klargjering av Nordøyhallen
Dugnad i Nordøyhallen
Åpen Nordøyhall
Aktiviteter i Nordøyhallen
Andre arrangement i NH


Hovudsponsorer: