Duk, bordkledning, lys og lekter
Idag har det vore ny dugnad på Nordøyhallen. Eine kortveggen er no ferdig bordkledd. Vi har starta så vidt på andre kortveggen. Lektene inn mot hallen er på plass, og det har vore jobba med lys. I tillegg har det komt på meir duk.
Inge, Per Arne, Per Jarle, Rolf, Geir Olav, John Andre, Arne, Åge og Kenneth var dagens dugnadsgjeng.

I tillegg var det full aktivitet med legging av meir duk på hallen.

Her er nokre bilder frå dugnaden idag, samt frå i går då Arne slepte ein trailer opp ved hjelp av traktor.

08/01-11
Av: Kenneth Ulla


Arne måtte hjelpe til med å slepe ein trailar opp bakkane i går


Arne og John Andre jobba med bordkledning på øvsteveggen

Geir Olav drøymer om jobb ved NL Austnes, vår leverandør av det meste


Arbeidet med å legge meir duk er igang


Litt vind gjorde arbeidet ekstra utfordrande
Arne spikrar bordkledning


Åge var ansvarleg for musebanda


Lektene inn mot hallen er på plass


Arbeidet med bordkledning på andre endeveggen er igang


Alle bordkledning på plass


Neste veke vil hall og påbygg henge saman5 siste nyheter fra Nordøyhallen:
Klargjering av Nordøyhallen
Dugnad i Nordøyhallen
Åpen Nordøyhall
Aktiviteter i Nordøyhallen
Andre arrangement i NH


Hovudsponsorer: