Rydde-dugnad i kveld
I kveld kl 17.30 - 20.00 skal det ryddast utanfor og inni hallen. Dess fleire vi er, dess raskare gňr det!

03/02-11
Av: Kenneth Ulla5 siste nyheter fra Nord°yhallen:
Klargjering av Nord°yhallen
Dugnad i Nord°yhallen
┼pen Nord°yhall
Aktiviteter i Nord°yhallen
Andre arrangement i NH


Hovudsponsorer: