Kaffipause i solskin
Ikkje så mange sjelene på dugnad laurdag, men fekk i alle fall nyte veret i kaffipausa :)
Det blei kledd til med plater i endane på langsidene, og rydding/stabling i tilbygget blei utført. Mykje god jobb att endå som vi skjønar.

Frå venstre Per Olav, Per Jarle, Geir Olav og Arne. Per Arne og Odd Einar også til stades på laurdag. Som vi ser på biletet, er Geir Olav i ferd med å bli påskebrun ta heile greiå :)

20/03-11
Av: Odd Einar Molnes


5 siste nyheter fra Nordøyhallen:
Klargjering av Nordøyhallen
Dugnad i Nordøyhallen
Åpen Nordøyhall
Aktiviteter i Nordøyhallen
Andre arrangement i NH


Hovudsponsorer: