Prosjekt påbygg
På førstkomande laurdag kl 09:30 - 13:00, skal vi begynne på neste etappe i Nordøyhall prosjektet. Vi skal rydde inne i påbygget og begynne å fylle på grus, slik at det er klart til å legge isopor og etter det støype plate. Så visst du ikkje skal på aktivitetslederkurs, så møt opp på dugnad :-) Spre dette!

29/03-11
Av:5 siste nyheter fra Nordøyhallen:
Klargjering av Nordøyhallen
Dugnad i Nordøyhallen
Åpen Nordøyhall
Aktiviteter i Nordøyhallen
Andre arrangement i NH


Hovudsponsorer: