Trenarar og Oppmann spikra

Svein Johan Nogva trenar G8 og Jonny Sylte tar hovudansvaret for hjelpetrenar jobben. Inge Flem var og glad for å bli Lagleiar desse unike karane, så no e det berre å starte sesongen 2010.

06/03-10
Av: Svein Johan Nogva5 siste nyheter fra G8:
Laurdag 24 mai. var G8 på fotballfestival på Hundeidvik.
G8 bydde opp til dans!
Kjekk turnering for J8
Full fres på G8-turnering!
Ekstra HaNo - lag


Hovudsponsorer: