Dametreningar i påska
Damelaget har trening førstkomande tysdag kl 1545 og langfredag kl 1530. Begge på Austnes. 2.påskedag blir det anten trening eller kamp. Kjem tilbake til denne dagen.

05/04-09
Av: Odd Einar Molnes5 siste nyheter fra Damelaget: [Tabell]
Tøff bytur for damelaget.
Siger i åpningskampen.
Tøff dag på jobben for HaNo damene.
Sterkt av damelaget.
Storsiger til damelaget.


Hovudsponsorer: