Framlegg frå SFK om omlegging av divisjonssystemet
Fredag 21. november er det Kretsting i Ålesund. Under har vi saksa artikkelen som er lagt ut på SFK sine sider. Der skisserer ein to alternativ:
1. Slanke 5. divisjon til 10 lag, og ha to 6. div-avdelingar.
2. Kutte ut 6. div og gjere 5. div til tre (goegrafiske) avdelingar.
Forslag til kretstinget
SFK vil endre i 5. og 6. div.

7.11.2008 av Bjørn Oskar Haukeberg

For første gang i nyere tid hadde vi i år under 1.000 aktive spillere i seniorklassene for menn. Nå foreslår SFK endringer i divisjonssystemet.

Styret i Sunnmøre Fotballkrets foreslo for fem år siden å slå sammen 5. og 6. divisjon og fordele lagene her i tre geografiske avdelinger. Begrunnelsen var å redusere belastningen på de som spiller fotball på dette nivået og der gjennom forsøke å stoppe en negativ utvikling som kretsstyret hadde registrert - stadig færre voksne menn ønsket å bruke tid på å spille fotball i divisjonssystemet på dette nivået.

Men flertallet av klubbene som møtte på dette kretstinget var imot forslaget og 5. og 6. divisjon skulle derfor fortsette som før. I ettertid har SFK mottatt flere og flere signal som tilsier at tiden på nytt er moden for å vurdere om noen må gjøres med 5. og 6. divisjon for menn. Kretsstyret har på eget initiativ vært i kontakt med flere klubbledere og lagledere for å danne seg et godt grunnlag før en eventuelt foreslår endringer.

Kretsstyret har fått ulike tilbakemeldinger på dette. Men et flertall kan synes å være enig i at noe må gjøres - uten at det er stor enighet om hva. Derfor har kretsstyret vedtatt å legge fram to forslag for kretstinget - på den måten får klubbene det fulle og hele ansvaret med å avgjøre hva de mener er det riktige. SFK foreslår:

a) Å slå sammen lagene i 5. og 6. divisjon og dele disse inn i geografiske avdelinger. Med dagens lagsgrunnlag vil dette tilsvare tre avdelinger hvor vinneren i hver avdeling rykker direkte opp i 4. divisjon. Dersom dette blir vedtatt blir det innført allerede fra sesongen 2009.

b) Å beholde 5. og 6. divisjon, men redusere antall lag i 5. divisjon fra 12 til 10 lag. Dette kan i tillfelle ikke innføres før i sesongen 2010. I 2009 blir det en overgangsordning hvor bare to lag (tre i dag) vil rykke opp fra 6. til 5. divisjon og ett lag mer enn \"normalt\" vil rykke ned fra 5. til 6. divisjon.
Dersom ingen av disse forslagene får flertall, så vil dagens serieordning også gjelde i både 2009 og 2010 sesongen.

SFK vil presisere at kretstinget ikke vil få anledning til å gjøre spesielle vedtak som går i retning av eksempelvis å fjerne eventuelle 2. lag fra det ordinære divisjonssystemet. Deres plass i divisjonssystemet er vedtatt på Forbundstinget og eventuelle endringer kan bare fattes der. Det betyr at kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets ikke har myndighet til å gjøre egne vedtak i denne retning.


09/11-08
Av: Odd Einar Molnes5 siste nyheter fra Herrelaget: [Tabell]
Tap i siste kamp
BIL 2 med halvdusinet etter pause
Heiderleg innsats mot opprykksfavorittane Ellingsøy
HaNo-Ellingsøy tysdag 1830
Topp 7 i boks sjølv om det blei tap


Hovudsponsorer: