Banedagboka
No er det lagt ut ny banedagbok for hausten. Alle lagleiarar må sjekke at alt er rett for deira lag. Før nokon gjer endringar, må det gjerast avtale med banekoordinator Lars Ulla. Dette skjedde ikkje i alle tilfelle på vårparten. Mob Lars Ulla: 95709447.

08/08-12
Av: Lars Ulla5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: