Banebruk under HaNo-Dagane.
I alle år A-laga hatt prioritet på HaNo - Dagane. Dette for å gi gode sportslege forhold og for at HaNo-Dagane kan gjennomførast på ein god måte for alle innvolverte - arrangør, gjestar, sponsorar, messedeltakarar. Banekoordinator har difor bestemt at på Austnesbana går det kun A-lagskampar (damer og herrar) under HaNo-Dagane. Andre kampar bør helst flyttast til ein annan dag, og til nød til Nordøy stadion. Også bortekampar bør flyttast til andre datoar.

25/08-15
Av: Lars Ulla5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: