Vaskedugnad
Oppgjeret frå vaskedugnaden er no på plass. Innsatsen til alle dei som stilte på dugnaden gjorde at HaNo fekk inn heile 100.000 kr i klubbkassa! Det var ikkje verst! :)

21/01-10
Av: Kenneth Ulla5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: