Styremøte måndag
Måndag 29. mars er det styremøte i HaNo. Vi har styremøte ca 1 gong pr månad. Er det saker du meiner burde ha vore tatt opp i styret? Ta kontakt! Du finn kontaktinformasjon under \"Kontakt\" i venstremenyen.

25/03-10
Av: Kenneth Ulla5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: