Kontaktinformasjon
HaNo-året er forlengst i gong. Årsmøte vert heldt før jul no, og nytt styre og stell er på plass. I menyen på HaNo-sida til venstre under Kontakt finn du oversikt over dei tillitsvalde i klubben vår, med oppdatert kontaktinfo også. Ikkje nøl med å ringe eller maile om du har innspel, eller har noko du lurer på:)

20/01-11
Av: Odd Einar Molnes5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: