Tilkomst NH og Austnesbana
Ei presisering ang. bilkøyring til og frå Austnes grasbane og Nordøyhallen:
Når det gjeld nedkjørselen forbi Åsta Austnes, må den ikkje brukast utan at det er strengt nødvendig! Har vore nesten-ulykker der. Det er å køyre opp ved skulen, og på nedsida av ungdomsskulen som skal brukast som tilkomstveg til grasbana/Nordøyhallen. Dette kan vi minne foreldra til spelarane, og seniorspelarar på å overhalde :)

06/06-11
Av: Odd Einar Molnes5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: