Ungdommens kulturpris til Ane Forr Austnes
HaNo FK slenger seg på gratulantane til Ane som fekk ungdommesn kulturpris i Haram kommune. På kommunen si heimeside står det: Ane Forr Austnes får prisen for sin allsidige innsats for ungdom innanfor fleire kulturfelt. Gjennom sitt store engasjement engasjerer ho, og får med seg andre til kulturaktivitetar på mange ulike område, og er kjent for alltid å ville stille opp.
Noko som også HaNo kan skrive under på. GRATULERER! Vel fortent!


06/12-11
Av: Odd Einar Molnes5 siste nyheter fra :
Kretsmesterane imponerte.
J16 nekter å tape
J16 med bragd.
HaNo - Hødd
Tilbake til kvardagen


Hovudsponsorer: